บริษัท J&N Estate กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและเติบโตไปด้วยกัน

ภาพ Artwork ใน website ของโครงการภิรมย์ เมืองปทุม (Phirom Mueang Pathum) และ โครงการภิรมย์ ปทุม-สามโคก (Phirom Pathum-Samkhok) จาก บริษัท เจ แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด (J&N Estate.Co.Ltd) 002

บริษัท J&N Estate กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพั […]